Kancelaria
Kancelaria nasza preferuje elektroniczną wymianę informacji z wierzycielami pomiędzy bazami danych z pomocą plików XML.

- wnioski egzekucyjne oraz informacja o postępie egzekucji. Stosujemy podpis elektroniczny.

Korzystamy z systemów:
OGNIVO - elektroniczne zapytania o konta bankowe dłużników.
CEPiK - Elektoniczne zapytania o właściciela pojazdu.

Informacje z ZUS pozyskiwane drogą elektroniczną.

Pozyskiwanie danych drogą elektroniczną pozwala na skrócenie czasu trwania egzekucji oraz zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez wierzycieli.


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu
Stanisława Klaja-Zarychta

Pl. Słowiański 14, 68-100 Żagań
tel. 68 4511421 | fax 68 4511422
e-mail: zagan.klaja-zarychta@komornik.pl
Powiadomienie o licytacjach
Podaj swój adres E-Mail, jeśli chcesz dostawać informację o nadchodzących licytacjach
(ponowne wpisanie adresu spowoduje jego usunięcie z bazy)

Facebook
Bądź z Nami w kontakcie przez Facebook'a

Panel administracyjny