Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w ŻaganiuStanisława Stachura

O Kancelarii

Kancelaria nasza preferuje elektroniczną wymianę informacji z wierzycielami pomiędzy bazami danych z pomocą plików XML. Stosujemy podpis elektroniczny

 

 Korzystamy z systemów:

 

  • OGNIVO - elektroniczne zapytania o konta bankowe dłużników.
  • CEPiK 2.0- Elektoniczne zapytania o właściciela pojazdu.
  • Informacje z ZUS pozyskiwane drogą elektroniczną.
  • PESEL-NET kancelaria ma dostęp do bazy danych
  • EPU elektroniczna korespondencja z US i ZUS-em
  • MPE Monitor Postępowania Egzekucyjnego

 

Pozyskiwanie danych drogą elektroniczną pozwala na skrócenie czasu trwania egzekucji oraz zminimalizowanie kosztów ponoszonych przez wierzycieli.